Kushtet per Qerate

Tarifat, termat dhe kushtet për të marrë me qera të një pronë:

  • Periudha e Qiramarrjes: 4 Muaj - 6 Muaj

Komisioni nga klienti: 50% e qirase se nje muaji

  • Periudha e Qiramarrjes: 7 Muaj - 12 Muaj

Komisioni nga klienti: 75% e qirase se nje muaji

  • Periudha e Qiramarrjes: 13 Muaj - 24 Muaj

Komisioni nga klienti: 100% e qirase se nje muaji

  • Periudha e Qiramarrjes: 2 Vite - 5 vjet

Komisioni nga klienti: 150% e qirase se nje muaji

Guida e Pronave në Shqipëri

Për te marrë falas Guidën e Pronave në Shqipëri, ju lutem kompletoni detajet tuaja më poshtë për të shkarkuar menjëherë librin elektronik.

Shkarko Falas