Manaxhimi i Projekteve

image_description

Në tregun e sotem global, kompleksiteti dhe shpejtësia janë gjithcka. Ne ofrojnë për klientët tane aftësitë e menaxhimit të projektit, mjetet, dhe teknikat e nevojshme për një gamë të gjerë të aktiviteteve në mënyrë që të plotësojnë kërkesat e vecanta te projektit. Ne jemi në gjendje të udhëheqim projektit tuaj nëpër faza të ndryshme që kerkon projekti sic jane: fillimin e punes, planifikimin, ekzekutimin, monitorimin dhe mbylljen e proceseve duke kontrolluar kohën dhe menaxhimin e kostos.

Oferta përfshin:

  • Pasqyrë fillestare të tregut dhe rekomandimet për investitorët.
  • Krijimin e kuadrit ligjor për të lejuar zhvilluesin te operojnë në Shqipëri.
  • Ngritja e një strukture efikase tatimore për të dorëzuar projektin.
  • Gjetjen e tokes për projektin dhe manaxhojme procesin e plote te blerjes.
  • Asistim në dizenjon e projektit për të përmbushur kërkesat e tregjeve.
  • Krijimin e një ekipi me kontakte lokale per investitorin për të sjellë ne jete projektit përmes planifikimit.
  • Sigurimin e vendndodhjes dhe lejes së ndërtimit.
  • Rekomandimin e një ekipi lokal ndërtues për të filluar ndertimin e projektit, si dhe një ekip te pavarur mbikëqyrës.
  • Shitjen e projektit off plan për financimin e projektit nga blerësit me këste.

Tarifa jonë është 10% e kostos totale të Menaxhimit të Projektit

Guida e Pronave në Shqipëri

Për te marrë falas Guidën e Pronave në Shqipëri, ju lutem kompletoni detajet tuaja më poshtë për të shkarkuar menjëherë librin elektronik.

Shkarko Falas